Puolustusvoimat testaa uuden johtamisjärjestelmän verkkoyhteyksiä Ukkoverkkojen ratkaisuilla

Julkaisuvapaa 29.5.2017 klo 15 (Kuva: Puolustusvoimat)

Puolustusvoimat testaa dataoperaattori Ukkoverkkojen LTE-verkkoa ja autonomisia verkkoratkaisuja maavoimien uuden M18-johtamisjärjestelmän verkkoyhteyksiä varten.

Puolustusvoimien operaatiokyky perustuu tietoturvallisiin, reaaliaikaisiin ja varmoihin datayhteyksiin, joiden on toimittava koko Suomen alueella maalla, merellä ja ilmassa. Tähän tarpeeseen Puolustusvoimat hankkii Ukkoverkoilta pitkän kantaman 450MHz LTE-verkon testauspalvelua vuoden 2017 aikana. 

”Ukkoverkot tuo Puolustusvoimien käyttöön varmatoimisen liikkuvan laajakaistapalvelun. Ukkoverkkojen palvelun kautta hyödynnämme globaalin toimialan innovaatioita. Testaus on edennyt suunnitelman mukaan ja tulokset vastaavat odotuksiamme. Kaupallinen LTE-palvelu täydentää Puolustusvoimien nykyisiä viestijärjestelmiä”, toteaa Maavoimien Viestikoulun johtaja everstiluutnantti Jarkko Karsikas.

Ukkoverkkojen 450MHz LTE-verkko palvelee yhteiskunnan kriittisten toimintojen datayhteyksiä. Ukkoverkot operoi omaa valtakunnallista pitkän kantaman 4G-verkkoa, joka mahdollistaa vakaat, turvalliset ja ruuhkautumattomat yhteydet viranomaisille ja yrityksille. 

”Ukkoverkkojen 450MHz LTE-verkko kattaa tehokkaasti koko Suomen ja ulottuu yli 50 kilometrin päähän avomerelle. Nämä Ukkoverkkojen vahvuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä Puolustusvoimien kaltaiselle toimijalle. Ukkoverkot on ylpeä siitä, että olemme mukana suomalaisen yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamisessa”, kertoo Ukkoverkkojen viranomaisratkaisuista vastaava Ville Syrjänen. 

Vuonna 2014 perustettu Ukkoverkot on räätälöityjä verkkopalveluja tarjoava dataoperaattori, jonka asiakkaita ovat muun muassa VR, Rajavartiolaitos, Suomen Erillisverkot, lääkärihelikopterit ja useat Suomen kunnat. Ukkoverkoilla on meneillään julkinen osakeanti, josta vastaa Kansalaisrahoitus. 

Lisätiedot: Ville Syrjänen, p. 040-8073904 Viranomaisratkaisut ja -myynti, Ukkoverkot Oy