Ukkoverkot ja Tre yhteistyöhön – korkean kapasiteetin yksityisten teollisten LTE-verkkojen tarjonta laajenee Ruotsiin

Ukkoverkot laajentaa palveluitaan Ruotsiin tarjoamalla markkinoille korkean kapasiteetin yksityisiä teollisia LTE-verkkoja. Laajentuminen tapahtuu yhteistyössä Tren kanssa. Tarkoituksena on hyödyntää Tren tehokkaita LTE-taajuuksia Ruotsissa.

Ruotsin innovatiivinen markkinahaastaja, teleoperaattori Tre, ja johtava yksityisiä LTE-mikroverkkoja toimittava Ukkoverkot ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien paikallista 4G- ja 5G-standardia tukevaa 2.6 GHz Band 38 -taajuutta Ruotsissa. Ukkoverkot tarjoaa tällä hetkellä digitaalisia yhteysratkaisuja teollisille yrityksille ja viranomaisille Suomessa, ja yhteistyö Tren kanssa laajentaa yhtiön tarjontaa myös Ruotsiin.

Laajentumiselle on tilausta, sillä tulevaisuudessa teollisten yhteyksien pohjana toimivat yksityiset, paikalliset LTE-verkot, jotka hyödyntävät omia radiotaajuuksia. Verkkojen mahdollistama automaatio, robotiikka, koneoppiminen ja reaaliaikainen etämonitorointi lisäävät kustannustehokkuutta ja luovat lisäarvoa asiakkaille. Kunkin verkon infrastruktuuri räätälöidään teollisuusyhtiöille sen tarvitseman kapasiteetin, käytettävyyden ja peittoalueen perusteella. Ukkoverkot toimittaa näitä korkean kapasiteetin suojattuja ja yksityisiä teollisia LTE-verkkoja kiihtyviin digitalisaation vaatimuksiin.

”Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten valtakunnalliset operaattorit voivat tehdä yhteistyötä erikoistuneiden toimijoiden kanssa tarjotakseen paikallisia mobiiliratkaisuja. Näiden mobiiliratkaisujen päälle pystytään vuorostaan rakentamaan teollisuuskohtaisia sovelluksia. Paikallisten LTE-verkkojen rakentaminen hyödyntää taajuuksia paljon tehokkaammin kuin kokonaisten taajuuksien allokoiminen maanlaajuisesti. Meillä on suuria odotuksia yhteistyöllemme Ukkoverkkojen kanssa”, sanoo Tren CTO Per Stigenberg.

Yhteistyö on Ukkoverkkojen laajentumisstrategian mukainen, ja vahvistaa entisestään yhtiön asemaa johtavana yksityisten LTE-verkkojen tarjoajana.

”Ruotsin markkinoilla on valtava potentiaali yksityisille LTE-verkoille ja Ukkoverkot on valmis monistamaan Suomessa toimivaksi todetun liiketoimintakonseptin myös naapurimarkkinoille. Olemme iloisia, että voimme tarjota teollisten toimijoiden kysymiä korkean kapasiteetin yhteysratkaisuja laajemmilla alueilla, sekä paikallisille että globaaleille edelläkävijöille. Tämän myötä vahvistamme myös kumppanuuksiamme avaintoimijoiden kanssa kansainvälisessä telekommunikaatioekosysteemissä”, kertoo Ukkoverkkojen toimitusjohtaja Mikko Uusitalo.

Tre

Hi3G Access AB on innovatiivinen ja edistyksellinen ruotsalainen teleoperaattori, joka tarkoaa mobiili- ja mobiililaajakaistapalveluja Tre, 3 ja hallon -brändien alla. Yhtiö tarjoaa mobiiliverkkoja sekä yksityisille että yritysasiakkaille sekä erilaisia maanlaajuisia radiotaajuuslisenssejä Ruotsissa.

Ukkoverkot

Vuonna 2014 perustettu Ukkoverkot tarjoaa räätälöityjä yhteyksiä maalla, merellä ja ilmassa teollisten ja turvallisuuskriittisten toimijoiden digitalisaation tueksi. Ukkoverkkojen asiakkaita ovat muun muassa Konecranes, Sandvik, Finavia, Steveco, Oulun satama, Kokkolan satama, VR ja Puolustusvoimat. Ukkoverkoilla on käytössään suurinopeuksinen 2,6 GHz -taajuusalue sekä toimiluvat Suomen 450 MHz -taajuusalueelle. Ukkoverkkojen käytössä oleva 2,6 GHz -taajuusalue mahdollistaa myös 5G-teknologian myötä käyttöön tulevien palvelujen tarjoamisen.

Lisätietoja:

Mikko Uusitalo, CEO, Ukkoverkot +358 (0)40 455 0480
Per Stigenberg, CTO, Tre +46 (0)73 533 7266
Tren viestintä, +46 (0)73 533 7412