Karleby Hamn, Ukkoverkot och Nokia inleder samarbete för ökad säkerhet och effektivitet

Finlands tredje största allmänna hamn, Karleby Hamn, samt världens ledande leverantör av privata LTE-nätverk Ukkoverkot, har tillsammans med Nokia undertecknat ett fyraårigt avtal för att planera, bygga och driva ett privat LTE-nätverk. Hamnen utnyttjar nätverket i sin egen verksamhet samt tar rollen av mikro-operatör och erbjuder anslutning även för andra aktörer i området.

Karleby Hamn ställer stora krav på dataöverföring inom sin verksamhet: inom säkerhet, service och styrning av teknisk apparatur, räddnings- och andra fordon, samt inom styrning av hamnfunktionerna. Det privata LTE-nätverket möjliggör en effektiv och säker digitalisering av hamnen.

”Det är utmanande att säkerställa dataöverföring inom det vidsträckta, 500ha stora hamnområdet. Först övervägde vi att använda WLAN, men LTE-nätverket är överlägset vis-a-vis säkerhet, pålitlighet, och speciellt täckningsgrad. Samtidigt kan vi kommersialisera nätet genom att erbjuda dedikerade sektioner (network slicing) åt andra lokala företag”, berättar utvecklingschef Jyrki Roukala från Karleby Hamn

Säkerhetsstrategiskt viktiga industriella och andra aktörer, såsom hamnar, använder i allt högre grad egna mikronätverk som fungerar på en dedikerad radiofrekvens. Nätverket skräddarsys enligt kundens behov av kapacitet, användarvänlighet och täckning.

”Det privata LTE-nätverk, som vi levererar till Karleby Hamn är en Nokia Digital Automation Cloud lösning på Ukkoverkots 2.6 GHz frekvens. Fördelen med nätverket är att kunderna kan fungera som mikro-operatörer eftersom kapaciteten kan utökas flexibelt enligt kundens digitaliseringsstrategi. Vårt samarbete är en naturlig fortsättning på Ukkoverkots fokus på logistik- och industriföretags digitaliseringsprojekt, och stärker vår position som leverantör av privata LTE-nätverk”, konstaterar direktör Jouko Tuppurainen från Ukkoverkot.

”Vi är glada att man i Karleby Hamn, i hjärtat av företagsamma Österbotten, förstår hur väl digitaliseringen stöder deras omfattande investeringar i affärsutveckling. Nokia Digital Automation Cloud är en utmärkt infrastruktur för en omgivning där olika aktörer behöver en pålitlig, trådlös anslutningsteknologi med mycket kapacitet. Karleby Hamn kan på ort och ställe med vår teknologi bearbeta stora mängder data för att göra verksamheten smartare, effektivare och mer hållbar”, säger Stephan Litjens, GM Nokia Digital Automation.

Nokia

Vi skapar teknologi som kopplar upp världen. Nokia utvecklar och erbjuder branschens enda globalt tillgängliga och kompletta urval av nätverksutrustning, mjukvara, tjänster och licensering. Våra kunder inkluderar mobilnätsoperatörer vars nätverk omfattar 6,1 miljarder anslutningar, samt privata och publika företag som använder våra nätverkslösningar för att öka produktiviteten och berika människors livskvalitet.

Genom våra forskningsgrupper, bla världskända Nokia Bell Labs, är vi en världsledare och föregångare i adapteringen av kompletta 5G nätverk som är snabbare, säkrare och kapabla att radikalt förbättra livskvaliteten, ekonomin och samhället. Nokia förbinder sig att följa den mest ambitiösa etiska affärsstandarden då vi skapar teknologi med ett socialt ändamål, kvalitet och integritet.

Ukkoverkot

Ukkoverkot grundades 2014 för att erbjuda industriella och säkerhetsstrategiskt viktiga aktörer skräddarsydd uppkoppling till lands, till havs och i luften som stöd för deras digitalisering. Ukkoverkkots kunder är bla Konecranes, Försvarsmakten, Finavia, Steveco, Gränsbevakningsväsendet, VR och Erillisverkot. Ukkoverkot förfogar över höghastighetsfrekvensen 2,6 GHz samt koncessionen för 450 MHz i Finland. Tillgången till frekvensen 2,6 GHz gör det möjligt att erbjuda tjänster relaterade till 5G teknologin.

Mer information:

Jouko Tuppurainen, direktör, Ukkoverkot tel. +358 (0)40 138 8084

Jyrki Roukala, utvecklingschef, Karleby Hamn tel. +358 (0)44 780 9133

Nokia mediarelationer tel +358 (0)10 448 4900