Ukkoverkot tähtää kasvuun uudistetun strategian voimin

Johtava mikroverkkojen toimittaja Ukkoverkot on toteuttanut 13,5 miljoonan euron rahoitusjärjestelyn useiden rahoittajien kanssa, mikä mahdollistaa yhtiön voimakkaan kasvun Suomessa.

Ukkoverkot on uudistanut strategisia painopistealueitaan. Yhtiö tavoittelee voimakasta lisämyyntiä keskittymällä teollisiin avainasiakkaisiin, kuten tuotantoon, satamiin, lentoasemiin, raskaaseen teollisuuteen ja kaivoksiin, ja niiden kehittyviin tarpeisiin kuten digitalisaatioon, automaatioon, turvallisuuteen ja tehokkuuteen.

Osana strategiauudistusta Ukkoverkot on sopinut Elisa Oyj:n kanssa järjestelystä, jossa Elisa on ostanut 4G- ja 5G-standardia tukevan 2,6 GHz Band 38 -taajuuden verkkotoimiluvan ja siihen liittyvän radioluvan käyttöoikeuden, sekä vuokraa taajuutta Ukkoverkoille sen liiketoimintatarpeiden mukaisesti. Molemmat voivat käyttää taajuutta tehokkaasti, sillä yhtiöiden käyttötarve on eri maantieteellisillä alueilla. Taajuuden kaupalle sekä vuokraukselle on saatu tarvittava Valtioneuvoston hyväksyntä. Taajuuden verkkotoimilupa ja vuokraoikeus on voimassa vähintään vuoden 2029 loppuun saakka. Taajuutta voidaan käyttää sekä 4G- että 5G-yhteyksiin.

”Teollisten ja turvallisuuskriittisten toimijoiden yhteydet rakentuvat entistä useammin omalla radiotaajuudella toimivien paikallisten mikroverkkojen varaan. Ukkoverkot keskittyy jatkossa tukemaan näiden yritysten digitalisaatiota ja rakentamaan samalla voimakasta kannattavaa kasvua. Pyrimme kasvattamaan markkinajohtajan asemaamme Suomessa tehostaen ja keskittyen yksinomaan niiden asiakkaiden palvelemiseen, joille tuomme riittävää lisäarvoa. Taajuuden tehokkaan yhteiskäytön ja parantuneen taloudellisen aseman myötä Ukkoverkoilla on entistä paremmat edellytykset kehittää liiketoimintaansa. Voimme rakentaa kustannustehokkaita mikroverkkoja teollisille, kriittisiä yhteyksiä tarvitseville toimijoille. Mikroverkot ovat korkean suorituskyvyn omaavia, asiakkaan digitalisaatio-, automaatio- ja turvallisuustarpeiden pohjalta räätälöidysti rakennettuja, paikallisia, 4G- ja 5G-teknologioihin pohjautuvia yksityisiä mobiiliverkkoja”, kertoo Mikko Uusitalo, Ukkoverkkojen toimitusjohtaja.

Samassa yhteydessä Elisalle on siirtynyt Ukkoverkkojen yhdeksän kunnan alueella toimiva kuluttaja-asiakkaiden kiinteä langaton nettiyhteys – liiketoiminta.

Vuonna 2014 perustettu Ukkoverkot tarjoaa räätälöityjä yhteyksiä maalla, merellä ja ilmassa teollisten ja turvallisuuskriittisten toimijoiden digitalisaation tueksi. Ukkoverkkojen asiakkaita ovat muun muassa Konecranes, Puolustusvoimat, Finavia, Rajavartiolaitos, VRja Suomen Erillisverkot. Ukkoverkoilla on käytössään suurinopeuksinen 2,6 GHz -taajuusalue sekä toimiluvat Suomen 450 MHz -taajuusalueelle. Ukkoverkkojen käytössä oleva 2,6 GHz – taajuusalue mahdollistaa myös 5G-teknologian myötä käyttöön tulevien palvelujen tarjoamisen.

Lisätietoja:

Ukkoverkot, toimitusjohtaja Mikko Uusitalo puh. 040-4550480